58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Coach

Elżbieta Stelmach

Elżbieta posiada 26 – letnie doświadczenie zawodowe w różnych branżach. 16 lat zarządzała zespołami i organizacjami, m.in. w oświacie oraz w branży turystycznej, handlu i administracji państwowej. To bogate doświadczenie przekłada się obecnie na efektywne relacje biznesowe z klientami.

We współpracy z kadrą zarządzającą oraz przedstawicielami działów HR projektuje i prowadzi procesy rozwojowe oparte o diagnozę potrzeb oraz stałą ewaluację. Buduje strategie rozwoju zespołów, menedżerów i pracowników. Specjalizuje się w warsztatach z analizy transakcyjnej na rzecz efektywności i współpracy organizacji i zespołów.

Absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej oraz „Education via Autonomy”; Akademii Coachingu Kryzysowego; Studiów Podyplomowych „Coaching” na WSB w Poznaniu, „Psychologicznego Doradztwa Zawodowego i Personalnego” i „Psychologii w zarządzaniu” na UAM, „Socjoterapii i profilaktyka uzależnień”.

Dodatkowe kwalifikacje/umiejętności
Praktyk Analizy Transakcyjnej, Trener i Partner FRIS, trener/facylitator Super Skills i konsultant Facet5, coach kryzysowy, doradca zawodowy, Od ponad 10 lat współpracuje z Fundacjami na rzecz Osób z niepełnosprawnościami w roli trenera, doradcy zawodowego i coacha kariery.

Największe osiągnięcia zawodowe
Jej największymi osiągnięciami zawodowymi są długoletnie relacje biznesowe z firmami, którym towarzyszy w rozwoju, m.in. w roli konsultanta, trenera, mentora. Ma okazję obserwować, jak pokonują trudności mierząc się z wyzwaniami, przeżywając porażki czy ponosząc skutki błędnych decyzji. Z drugiej strony widzi jak otwierają się na poszerzanie swojej strefy wpływu, przeformułowywania i aktualizowanie wiedzy, oraz osiągają sukcesy.
Do największych wyzwań, które może uznać za sukces było 15. letnie zarządzanie szkołami niepublicznymi w roli dyrektora, później właściciela. Przygoda trwająca 15 lat z całym wachlarzem doświadczeń interpersonalnych, biznesowych, prawnych, itd. Dzisiaj, tamto doświadczenie, bardzo wspiera ją w byciu wiarygodną w kontaktach biznesowych z obecnymi klientami.

Od 2015 roku realizuje projekty rozwojowe, warsztaty i szkolenia dla kadry zarządzającej oraz specjalistów wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe oraz szerokie spektrum metod tj.: mentoring, trening oraz coaching.

Posiada uprawnienia Coach Praktyk Biznesu, Team Coach Akademii Norman Benett, trenera biznesu Akademii SET, a ponadto jest członkiem International Mentoring&Coaching Council oraz Stowarzyszenia Interim Managers.

Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowanego we współpracy z Handelshochschule Leipzig oraz WHU Otto Beisheim School of Management w Wiesbaden.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzie diagnostyczne FRIS®, pozwalające zwiększyć efektywność działań pomiędzy różnymi stylami poznawczymi, a ponadto poszerzające perspektywę lidera w pracy z zespołem oraz wspierające współpracę w organizacji. (Certyfikat Trenera FRIS® nr 357).

Od 2019 współtworzy podcast Modern Way to Lead dedykowany kadrze menedżerskiej.

chat icon

Konsultant