58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Psycholog, job-coach, doradca zawodowy w Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy

Urszula Stachowiak

Certyfikowana terapeutka I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła studia podyplomowe: Job-coaching nowoczesne doradztwo zawodowe na Uniwersytecie SWPS, Psychologię Kliniczną w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz szkolenie "Rekrutacja i selekcja" na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia "Zarządzania Sobą i Swoimi Talentami". Od ponad 8 lat związana z Gdańskim Urzędem Pracy, od ponad 3 lat pracuje w Centrum Rozwoju Talentów na stanowisku doradca zawodowy. W swojej pracy koncentruje się na mocnych stronach klientów i motywowaniu do zmian. Skuteczność w działaniu jest jej priorytetem i motywatorem. Interesuje się zagadnieniami związanymi z human resources, prowadzi symulację rozmów kwalifikacyjnych. Motto, którym się kieruje to„ Skuteczność jest miarą prawdy”.

Posiadane talenty: empatia, zgodność, odpowiedzialność, rozwijanie innych, indywidualizacja

Od 2015 roku realizuje projekty rozwojowe, warsztaty i szkolenia dla kadry zarządzającej oraz specjalistów wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe oraz szerokie spektrum metod tj.: mentoring, trening oraz coaching.

Posiada uprawnienia Coach Praktyk Biznesu, Team Coach Akademii Norman Benett, trenera biznesu Akademii SET, a ponadto jest członkiem International Mentoring&Coaching Council oraz Stowarzyszenia Interim Managers.

Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowanego we współpracy z Handelshochschule Leipzig oraz WHU Otto Beisheim School of Management w Wiesbaden.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzie diagnostyczne FRIS®, pozwalające zwiększyć efektywność działań pomiędzy różnymi stylami poznawczymi, a ponadto poszerzające perspektywę lidera w pracy z zespołem oraz wspierające współpracę w organizacji. (Certyfikat Trenera FRIS® nr 357).

Od 2019 współtworzy podcast Modern Way to Lead dedykowany kadrze menedżerskiej.

chat icon

Konsultant