58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Pedagog, doradca zawodowy, coach. Kierownik Centrum Rozwoju Talentów w Gdańskim Urzędzie Pracy

Kariona Chamier-Ciemińska

Ukończyła Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studia podyplomowe z poradnictwa zawodowego, coachingu oraz rekrutację i selekcję na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikat kompetencji trenerskich i certyfikat szkolenia „Zarządzanie sobą i swoimi talentami. Doświadczony doradca zawodowy w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z klientem, z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w prowadzeniu grup z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, diagnozowania potencjału kompetencyjnego, autoprezentacji, sztuki motywacji i zarządzania zmianą. W prowadzeniu szkoleń wykorzystuje neuropedagogikę. Współpracowała przy wielu projektach szkoleniowo - doradczych m.in w zakresie badania predyspozycji zawodowych studentów i absolwentów. Wieloletni pracownik urzędu pracy w Gdańsku. Najbardziej ceni sobie naukę płynącą ze spotkań z innymi ludźmi. W swojej pracy zawodowej kieruje się mottem:"Skuteczny doradca to ten, który podsyca u klienta właściwe nastawienie."

Posiadane talenty: uczenie się, maksymalista, bliskość, elastyczność, odkrywczość

Od 2015 roku realizuje projekty rozwojowe, warsztaty i szkolenia dla kadry zarządzającej oraz specjalistów wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe oraz szerokie spektrum metod tj.: mentoring, trening oraz coaching.

Posiada uprawnienia Coach Praktyk Biznesu, Team Coach Akademii Norman Benett, trenera biznesu Akademii SET, a ponadto jest członkiem International Mentoring&Coaching Council oraz Stowarzyszenia Interim Managers.

Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowanego we współpracy z Handelshochschule Leipzig oraz WHU Otto Beisheim School of Management w Wiesbaden.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzie diagnostyczne FRIS®, pozwalające zwiększyć efektywność działań pomiędzy różnymi stylami poznawczymi, a ponadto poszerzające perspektywę lidera w pracy z zespołem oraz wspierające współpracę w organizacji. (Certyfikat Trenera FRIS® nr 357).

Od 2019 współtworzy podcast Modern Way to Lead dedykowany kadrze menedżerskiej.

chat icon

Konsultant