58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Mej El-Azzeh – Taraszkiewicz

Mej El-Azzeh – Taraszkiewicz

Mej El-Azzeh – Taraszkiewicz Kierownik Działu Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji w Gdańskim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Czynnie uczestniczyła w konsultacjach merytorycznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań dotyczących rejestracji przez Internet i kierunkach rozwoju portalu praca.gov.pl. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, specjalizacja – Zarządzanie Organizacją oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching. Doświadczony praktyk w zakresie usług rynku pracy m. in. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rejestracji w Gdańskim Urzędzie Pracy. Przeprowadziła liczne szkolenia dla Urzędów Pracy z całego kraju dotyczące rejestracji bezrobotnych oraz poszukujących pracy również przez Internet oraz przepisów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i naliczania zasiłków dla bezrobotnych.

chat icon

Konsultant