58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Radca Prawny

Karolina Wielgosz-Rogocz

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku prawo. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu w 2005 r. Specjalizuje się w szczególności prawie administracyjnym, prawie ochrony środowiska oraz zagadnieniach z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2003 - 2009 jako asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ośrodku Zamiejscowym w Gdańsku (obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku). Posiada dużą wiedzę z zakresu obsługi jednostki sektora finansów publicznych, którą zdobyła między innymi wspierając od 2009 do chwili obecnej jako radca prawny Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz jednostki samorządu województwa, jak również świadcząc pomoc prawną dla jednostek samorządu gminnego. W ramach świadczonej w jednostce pomocy prawnej zajmuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego i zagadnień administracyjnych.

Radca prawny Karolina Wielgosz-Rogocz prowadzi również szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, planowania i zagospodarowania przestrzennego i postępowania administracyjnego.

Od 2015 roku realizuje projekty rozwojowe, warsztaty i szkolenia dla kadry zarządzającej oraz specjalistów wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe oraz szerokie spektrum metod tj.: mentoring, trening oraz coaching.

Posiada uprawnienia Coach Praktyk Biznesu, Team Coach Akademii Norman Benett, trenera biznesu Akademii SET, a ponadto jest członkiem International Mentoring&Coaching Council oraz Stowarzyszenia Interim Managers.

Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowanego we współpracy z Handelshochschule Leipzig oraz WHU Otto Beisheim School of Management w Wiesbaden.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzie diagnostyczne FRIS®, pozwalające zwiększyć efektywność działań pomiędzy różnymi stylami poznawczymi, a ponadto poszerzające perspektywę lidera w pracy z zespołem oraz wspierające współpracę w organizacji. (Certyfikat Trenera FRIS® nr 357).

Od 2019 współtworzy podcast Modern Way to Lead dedykowany kadrze menedżerskiej.

chat icon

Konsultant