58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Doświadczona trenerka biznesu

Iwona Bobrowska-Budny

Talent Management Mentorka, managerka i partnerka biznesowa w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Certyfikowana konsultantka w kilkunastu metodach analizy potencjału i osobowości zawodowej.

Partnerka w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. i LifeEnergy.pl. Dyrektorka merytoryczna studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowczyni akademicka studiów podyplomowych, MBA, MBA Excutive i Advanced Management Program oraz Partnerka Merytoryczna Kozminski Executive Business School.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim m.in. w Johnson&Johnson, OSRAM, EMPIK, AXA Polska/Życie, Eden Springs – jako managerka lub partnerka biznesowa kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assasement/Development Center i wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Prowadziła rekrutacje indywidualne i masowe zatrudniając ponad 3000 osób. Zarządzała działami szkoleń, rekrutacji, kadr i płac.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART i NVC, metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa wraz z pracą w oparciu o wyniki kwestionariusza Clifton Strengths. Wspiera poznawczo zespoły o świadome wykorzystanie wyników analiz m.in. odporności psychicznej MTQ48+, badań osobowości zawodowej TalentQ, MasterPersonalAnalisys, MBTI, 15FQ+, Reiss Motivation Profile®, Style Myślenia i Działania FRIS®, MindSonar, Facet5 i Value Match. Pracuje w nurcie Zen Coachingu.

Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania różnorodnością, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania. Facylitatorka Design Thinking. Posiada doświadczenie trenerskie ponad xx 000 godzin na salach.

Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi prezesów i ministrów włącznie. W pracy z Klientami indywidualnymi specjalizuje się we wsparciu w budowaniu satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. Posiada ponad 4 000 h prowadzonych sesji zarówno w Polsce, jak i za granicą, stacjonarnie i on-line.

Mówczyni inspiracyjna i motywacyjna – członkini Stowarzyszania Profesjonalnych Mówczyń i Mówców, prowadząca debaty, wystąpienia i wykłady na konferencjach głownie z zakresu przywództwa i szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim.

W ramach pracy Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju prowadzi projekty mające na celu podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał i mocne strony, z uważnością na adekwatną samoocenę ucznia i jego proaktywność – www.sjadoedukacji.org. Współpracuje z Fundacją Vital Voices oraz Akademią Edukacyjną dla szkół Vulcan.

chat icon

Konsultant