58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Trener, psycholog

Małgorzata Niemkiewicz

Małgorzata Niemkiewicz, dr nauk społecznych o specjalności socjologia (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Ukończyła filologię polską (studia magisterskie), podyplomowe studia Organizacja Pomocy Społecznej oraz Gedanistyka na Uniwersytecie Gdańskim. Podyplomowe studia Ewaluacja Programów Społecznych oraz Zarządzanie Gospodarką Społeczną ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczona trenerka i ekspertka w obszarach: III sektor, ekonomia społeczna.

Doświadczona ewaluatorka oraz autorka dokumentów strategicznych projektów społecznych, w tym innowacyjnych.

Wykładowczyni akademicka na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Gdańskim (tematyka: stres i wypalenie zawodowe, projekty społeczne, ekonomia społeczna). Członkini rady programowej dla kierunku Praca socjalna.

Mentorka w projektach edukacyjnych dot. ewaluacji oraz mentorka Mentors4NGOs.

Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenia Morena.

W latach 2005-2016 Sekretarz Zarządu Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 2016-2022 dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Działaczka społeczna: członkini Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (2004-2006), viceprzewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (2007-2010), przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych (2007-2011), przewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (2015–2020).

Za działalność i dokonania wyróżniona: nagroda specjalna Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej za autorstwo oraz realizację projektu PRR „Na Fali” (IW Equal, 2007), odznaczona Orderem XX-lecia Caritas Archidiecezji Gdańskiej (2010), nagroda specjalna Fundacji RC w ramach konkursu Bursztynowy Mieczyk za budowanie sektora pozarządowego i przestrzeni obywatelskiej wolności i aktywności (2011), nagroda Ubi Caritas, przyznana przez Caritas Polska (015), dyplom uznania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju za wieloletnią działalność i realizację projektów w ramach EFS (2015), nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Srebrne drzewko” za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej (2019)

chat icon

Konsultant