58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Psychoterapeutka, socjoterapeutka, socjolożka

Beata Stawicka

Specjalistka z ponad dwudziestoletnim stażem pracy z rodzinami w kryzysach psychospołecznych. Prowadzi psychoterapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kompetencje psychoterapeutyczne opiera o wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami w kryzysie, w szczególności borykającymi się z długoterminową chorobą bliskiej osoby.

Ukończyła czteroletnie szkolenie w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii oraz dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży reprezentujące Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, a także I. i II. poziom Psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Od 2015 roku prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałania stresowi, wypaleniu zawodowemu oraz pracy z klientem z niepełnosprawnością, pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi, realizowane dla pracowników socjalnych, kadry pielęgniarskiej, studentów trójmiejskich uczelni wyższych, pracowników domów pomocy społecznej, pedagogów.

Współtworzyła i realizowała projekty w zakresie innowacji społecznej systemu pomocy społecznej, finansowanych z funduszy krajowych i europejskich, sprawowała funkcję konsultanta ds. współpracy zagranicznej w ośrodku pomocy społecznej.

Z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w sektorze pozarządowym. Założycielka i długoletni prezes Fundacji żyć z POMPĄ. Od czterech lat związana z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA - obecnie kieruje poradnią psychologiczną dla dzieci i młodzieży NZOZ YoungFOSA. W latach 2012 – 2018 prowadziła konwersatoria na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie promocji aktywności sektora pozarządowego i profilaktyki zdrowia.

chat icon

Konsultant