58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Menadżer

Sławek Nadolny

Menadżer z 29-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem. Skutecznie działający w firmach Unilever, Yardley Of Lonfon, Japan Tabaco z branży FMCG. W wyniku zainteresowań mediami i reklamą swoją karierę kontynuował w wydawnictwach pełniąc funkcję dyrektora sprzedaży. Kolejno w firmach reklamy zewnętrznej był odpowiedzialny za zbudowanie i zarządzanie kanałem sprzedaży bezpośredniej, w których zarządzał zespołami sprzedawców regionalnych.

Jako przedsiębiorca przejrzyście definiujący wszystkie procesy biznesowe w ostatnich 13 latach współtworzył firmy reklamowe i informatyczne.

Jego zamiłowanie do przekazywani wiedzy innym, inspirowania i motywowania do samorozwoju zaowocowały rozwojem kompetencji trenerskich i coachingowych. Szczerze zainteresowany ludźmi i ich wyzwania na polu sprzedaży i obsługi klientów tworzy autorskie programy szkoleniowe, których innowacyjność polega na rozumieniu obu perspektyw procesu biznesowego. Perspektywy klienta i sprzedawcy, w którym spotykają się przede wszystkim ludzie. Ludzie, którym towarzyszą emocje i namiętności, którzy mają chęć zaspokajania potrzeb w wyniku zakupu pożądanych produktów lub usług.

Swoje treningi prowadzi metodą indukcyjną, gdzie uczestnicy sami mogą wypracować wiedzę, umiejętności i właściwe postawy w procesie sprzedaży. W myśl zasady-jeden cel, a wiele dróg, które do niego prowadzą.

Odbiorcy jego szkoleń doświadczają podobnych emocji, które towarzyszą klientom w procesie kupowania produktów tym samym lepiej rozumiejąc klientów i ich proces kupowania.

chat icon

Konsultant