58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram
WIĘCEJ O NAS

Praktyk biznesu i nowoczesnego przywództwa

Małgorzata Knut

Towarzyszy liderom w rozwiązywaniu bieżących problemów zarządczych wykorzystując metodę shadow management. Wieloletni praktyk biznesowy w obszarze zarządzania sprzedażą, produktami oraz szkoleniami.

Droga zawodowa wiodła ją przez międzynarodowe organizacje działające w sektorze finansowym, gdzie przez 15 lat pełniła funkcje zarządcze m.in.: jako członek zarządu oraz prezes spółki.

Od 2015 roku realizuje projekty rozwojowe, warsztaty i szkolenia dla kadry zarządzającej oraz specjalistów wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe oraz szerokie spektrum metod tj.: mentoring, trening oraz coaching.

Posiada uprawnienia Coach Praktyk Biznesu, Team Coach Akademii Norman Benett, trenera biznesu Akademii SET, a ponadto jest członkiem International Mentoring&Coaching Council oraz Stowarzyszenia Interim Managers.

Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowanego we współpracy z Handelshochschule Leipzig oraz WHU Otto Beisheim School of Management w Wiesbaden.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzie diagnostyczne FRIS®, pozwalające zwiększyć efektywność działań pomiędzy różnymi stylami poznawczymi, a ponadto poszerzające perspektywę lidera w pracy z zespołem oraz wspierające współpracę w organizacji. (Certyfikat Trenera FRIS® nr 357).

Od 2019 współtworzy podcast Modern Way to Lead dedykowany kadrze menedżerskiej.

chat icon

Konsultant