Zarządzanie Talentami metodą GALLUPA - etap II

CEL SZKOLENIA 

 • Dostarczenie uczestnikom narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania swoich Mocnych Stron w oparciu o talenty Gallupa.
 • Dostarczenie wiedzy na temat cech talentów, ich zależności i wpływu na siebie nawzajem.
 • Odkrycie obszarów zawodowych, w których praca nad umacnianiem i rozwojem mocnych stron będzie możliwa.
 • Zbudowanie planów rozwoju osobistego i podniesienia kompetencji w organizacjiw oparciu o mocne strony i talenty.
 • Dostarczenie narzędzi do efektywnego bycia liderem w organizacji.
 • Zbudowanie świadomości, na czym polega efektywna współpraca różnych talentów w różnorodnych zespołach.
 • Dostarczenie narzędzi efektywnego zarządzania sobą w zmianie.

   Szkolenie trwa 2 dni, 14 godzin dydaktycznych

 • PO SZKOLENIU UCZESTNIK UMIE/WIE
 1. Wie, czym są mocne strony.
 2. Rozumie, w jaki sposób talenty wpływają na siebie nawzajem, co je uruchamia, co jest motorem działania.
 3. Rozumie, jak talenty wpływają na rolę w zespole i odnajdywanie się w różnorodnych zespołach.
 4. Wie, kim jest lider w zespole i rozumie jego rolę.
 5. Umieć świadomie zarządzać swoimi talentami i mocnymi stronami i wie jak wykorzystać je w budowaniu różnorodnych zespołów.
 6. Wiem, jak zarządzać potencjałem różnorodnych talentów.
 7. Rozumie zależność między talentem a inteligencją emocjonalną.
 8. Rozumie zależność między talentem a rozwijaniem poczucia własnej wartości.
 9. Wie, jak motywować siebie i innych w zależności od przejawianych talentów.
 10. Rozumie, czym jest zespół i jakimi wartościami się kieruje.

 BLOK I                      JA i moje mocne strony. 

 • Określ, przeanalizuj i nazwij precyzyjnie swoje Mocne Strony. Cztery oznaki silnej strony.
 • Uchwyć momenty, w których uruchamiają się mocne strony i działają w praktyce zawodowej i życiu prywatnym.
 • Czym jest osobowość człowieka, jak się zmienia i jak ją świadomie kształtować?
 • Jak zbudowany jest mechanizm działania mocnej strony? Co go uruchamia i co nim kieruje?
 • Co mnie wzmacnia w mojej mocnej stronie, a co mnie osłabia?
 • Jak rozpoznawać mocne strony u innych? Rozmowa, test pytań.

BLOK II         Moje mocne strony w działaniu w zespole. Moje słabe strony.

 • Jakie są moje wartości osobiste, jak wpływają na relację z samym sobą i innymi?
 • Jak działają moje mocne strony w zespole? Co je uruchamia, a co je blokuje?
 • Działania we współpracy z innymi, które mnie budują i wybitnie rozwijają.
 • Jakich działań unikam i co z tego wynika, dla mnie i dla zespołu?
 • Jakie są moje dominujące słabe strony?
 • Jak moje mocne strony i słabe strony wpływają na sposób budowania relacjiz innymi?

BLOK III        Moje mocne strony i komunikacja.

 • Mój dominujący styl komunikowania się z samym sobą. Dialog wewnętrzny.
 • Moje głębokie przekonania o samym sobie, które mnie „budują” lub „rujnują”.
 • Monolog wewnętrzny. Język komunikacji wewnętrznej.
 • Emocje, jakie towarzyszą mi najczęściej w działaniu. Czym są, skąd się biorą, jak je wykorzystać?
 • Określenie poziomu inteligencji emocjonalnej, test EQ.
 • Moje mocne i słabe strony, a zjawisko asertywności.
 • Język wspierający efektywne zarządzanie zmianą.

BLOK IV       Bycie liderem.

 • Lider czyli kto?
 • Cechy lidera.
 • Rola i zadania lidera.
 • Czy jestem liderem efektywnie wykorzystującym swoje talenty i mocne strony?
 • Lider na Zielonej Ścieżce.

BLOK V        Plan rozwoju osobistego i zawodowego. Wizja siebie.

 • Mapa siebie. Określenie krótkoterminowych i długoterminowych celów osobistych.
 • Zarządzanie zmianą. Etapy, szanse i zagrożenia.
 • Plan rozwoju osobistego, kierunki preferowanych szkoleń
 • Jak budować równowagę osobistą w zarządzaniu sobą?
 • Monolog wewnętrzny wspierający etapy zmiany osobistej.
 • Techniki relaksacyjne i równoważące koncentrację i uwagę.
 • Jak warto cieszyć się z sukcesu?

BLOK VI       Wizja zespołu. Zespół czyli MY

 • W jaki sposób budujemy nasz zespół? Zasady budowania zespołu i etapy jego rozwoju.
 • Co nas wzmacnia a co nas osłabia? Sytuacje trudne, blokady w komunikacji.
 • Talenty i mocne strony w zespole - jak możemy efektywnie współpracować? W jaki sposób dopasowywać się talentami? Studia przypadków.
 • Efektywne motywowanie siebie i innych w zespole.

 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - PRACA Z REFLEKSJĄ OSOBISTĄ 

 • Trener Anna Hildebrandt-Mrozek https://movusmovere.pl/move_us/o-nas/
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).