Zarządzanie Talentami - etap I

Gdańsk

ZARZĄDZANIE TALENTAMI   ETAP I 

 1. Cele szkolenia
 • Poznanie osobistych wzorców myślenia i działania.
 • Określenie i poznanie obszarów przedsiębiorczości osobistej.
 • Określenie dominującej półkuli mózgowej determinującej proces kreatywnego myślenia i działania.
 • Poznanie zasady PARETO.  Zasada Pareto w pracy zawodowej i życiu prywatnym.
 • Poznanie narzędzi wspierających proces uczenia się – techniki uruchamiające potencjał obu półkul mózgowych, praca z wyobraźnią, wizualizacja.
 • Zdobycie narzędzi do zarządzania sobą i innymi według badań Instytutu Gallupai teorii Marcusa Buckinghama dotyczącej budowania potencjału firmy na talentach i mocnych stronach pracowników.
 • Zbudowanie planów rozwoju osobistego i podniesienia kompetencji w organizacjiw oparciu o Mocne strony i Talenty zdiagnozowane w teście Gallupa.
 • ZROBIENIE MAPY TALENTÓW CAŁEGO ZESPOŁU.

Korzyści dla uczestnikówPo zakończeniu szkolenie uczestnicy będą potrafili:

 • Określić swój indywidualny styl komunikowania się i efektywnie dostosować swój komunikat dla innych.
 • Określić cele indywidualne i zespołowe według zasady SMART.
 • Określić swoje talenty i mocne strony.
 • Prosto i wyraźnie wyrażać swoje uczucia, opinie i potrzeby.

 Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzymaKOD do zrobienie testu Gallupa w Internecie. Na podstawie wyników testów:- powstanie diagnozy - MAPA TALENTÓW Program szkolenia

 1. Zarządzanie Sobą na Zielonej ścieżce
 • „Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i organizacją” P. Drucker.
 • Zasada Pareto.
 • Model EMOCJE – CIAŁO – UMYSŁ – DUCH. Zasoby osobiste człowieka.
 • Sztuka uruchamiania zasobów osobistych w procesie grupowym.
 1. Osobiste wzorce myślenia i działania
 • Określenie dominującej półkuli mózgowej determinującej proces kreatywnego myślenia działania.
 • Określenie dominującego kanału percepcji - wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
 • Piramidy percepcji.
 1. Poczucie własnej wartości przełożony/ podwładny
 2. Zarządzanie talentami - Ja i moje talenty 
 • Czym jest talent? Teoria Instytutu Gallupa.
 • Jak go odkryć i rozpoznać? Omówienie testu Gallupa na talenty neuronalne.
 • Dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
 • Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji.
 • Czym jest mocna strona?
 • Dlaczego nie można być najlepszym we wszystkim?
 • Dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych stronach?
 • Jak zarządzać talentami i mocnymi stronami w organizacji?
 1. Wiedza i umiejętności w zarządzaniu Sobą i swoimi talentami 
 • Sztuka zarządzania sobą, czym jest i dlaczego warto ją znać?
 • Jak postrzegam swoje talenty w praktyce?
 • Co buduje moją siłę i poczucie własnej wartości?
 • Skąd czerpię energię do działania?
 • Moje talenty na ścieżce kariery zawodowej?
 • Jak doskonalić moje umiejętności i kompetencje?
 • Dlaczego inni mogą być dla mnie mistrzami i autorytetami?
 • Jak wykorzystać talenty do budowania efektywnych zespołów?
 • Czym jest przywództwo oparte na talentach?
 • Kompetencje najefektywniejszych Liderów? Za kim podążają ludzie?

 

 • Czas trwania szkolenia 2 dni - 14 godzin zajęć dydaktycznych
 • Miejsce szkolenia  - siedziba Ganesy w Gdańsku ul. Matejki 11/4.

 

 • Metody nauczania

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową - 30% szkolenia to teoria (prezentacja, mini wykład), pozostałe 70% uczestnicy spędzają bardzo aktywnie, wykonując ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach, dyskusjach, analizują przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne, biorą udział w burzy mózgów.Każde ćwiczenie/zadanie podlega analizie i omówieniu (przez grupę oraz trenera)- w ten sposób uczestnicy otrzymują informację zwrotną.

 • Kadra trenerska (w zależności od terminu)
 • IWONA BOBROWSKA - BUDNY

https://kirov.pl/iwona-bobrowska-budny-o-mnie/

 • ANNA HILDEBRANDT-MROZEK

https://movusmovere.pl/move_us/o-nas/

 • Na cenę szkolenia składają się:

Wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonego trenera, Testy Gallupa, materiały biurowe (teczka A4, długopis, notes) oraz materiały dydaktyczne (skrypty, prezentacje przygotowane przez trenera), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, ubezpieczenie oraz opieka organizatora.

 • INFORMACJE DODATKOWE O SZKOLENIU
 1. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnez rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
 2.  W dbałości o jak najwyższą jakość świadczonych przez Instytut Rozwoju Personalnego GANESA usług każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma do wypełnienia ankietę ewaluacyjną wszechstronnie badającą poziom zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.