Zarządzanie fochem w zespole. Emocje w komunikacji.

Celem szkolenia jest wzmocnienie sztuki komunikacji w zespole. Uczestnicy uzyskają wiedzę nt. „focha” i wpływu emocji na rozwiązywanie zadań i współpracę w grupie. Pokażemy jak zostać liderem w rozmowie i jak przekonać innych do przyjęcia właściwych rozwiązań.Program:

 • BLOK I          ZARZĄDZANIE SOBĄ
 1. WARSZTAT Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA SOBĄ

Czym jest dyscyplina zarządzania sobą i jak ją stosować w życiu zawodowym i prywatnym?

 1. Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i organizacją” P. Drucker.
 2. Czym są zasoby osobiste i moje mocne strony.
 3. Moje osobiste talenty, a realizacja zadań na moim miejscu pracy.   
 4. Zasady efektywnej komunikacji.
 5. Każdy z nas jest inny i jak z tego faktu czerpać korzyści?
 6. Model EMOCJE – CIAŁO – UMYSŁ – DUCH. Zasoby osobiste człowieka.
 7. Określenie dominującej półkuli mózgowej, test. Zasady praktycznego zastosowania.
 8. Osobiste wzorce myślenia i działania. Wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
 9. Poczucie własnej wartości.
 10. Sztuka uruchamiania zasobów osobistych.

 

 • BLOK II         POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
 1. WARSZTAT - Określenie rodzajów osób działających i komunikujących w oparciu o różne poziomy  poczucia własnej wartości - gry, zabawy, pisanie charakterystyk postaci.
 2. Określenie poziomu własnej wartości, diagnoza.
 3. Zachowania w komunikacji i w zespole osób z wysokim i niskim poczuciem własnej wartości.
 4. Jak organizować pracę w zespole, rozpoznawanie talentów osobistych.
 5. Określenie indywidualnego stylu komunikowania i jego wpływu na styl zarządzania.

 

 • BLOK III        WYPALENIE ZAWODOWE I JEGO PROFILAKTYKA.
 1. WARSZTAT WYPALENIE ZAWODOWE
 2. Co to jest wypalenie zawodowe?
 • Definicje
 • Etapy
 1. Wypalenie zawodowe w modelu Umysł- Emocje- Ciało- Duch.
 2. Identyfikacja przyczyn wypalenia zawodowego
 • Zewnętrznych
 • Wewnętrznych
 • System przekonań
 • Emocjonalne wyczerpanie
 1. Stres a wypalenie zawodowe.
 • Poznanie mechanizmu stresu
 • Przedstawienie teorii „gad się boi”
 • Test na poziom stresu – określenie stresorów.
 • Suma wszystkich stresów – test.
 • Określenie indywidualnych strategii działania w stresie

 

 1. WARSZTAT  PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO, PRAKTYKA UWAŻNOŚCI
 1. Działania wspierające profilaktykę wypalenia zawodowego.
 2. Modele indywidualne i wzorce zachowań.
 • Myślenie
 • Działanie
 • Odczuwanie
 1. Ćwiczenia relaksacyjne.
 2. Praktykowanie uważności.
 3. Zarządzanie energią w profilaktyce wypalenia zawodowego.
 4. Efektywna zasada pracy z celami
 • Znaczenie celów
 • Nastawienie a realizacja

 PODSUMOWANIE  SZKOLENIA - PRACA Z REFLEKSJĄ OSOBISTĄ 

 • METODY SZKOLENIA
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Praca w grupach
 • Praca indywidualna
 • Ćwiczenia
 • Symulacja
 • Analiza przypadku

 Trener Anna Hildebrandt-Mrozek https://movusmovere.pl/move_us/o-nas/

 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 19  marca 20179 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).