Trendy w post-covidowym świecie. Wnioski dla zarządzania zespołem.

Cena: 
do uzgodnienia

Celem szkolenia jest:

oswojenie lęków, które są związane z pandemią.  Zmiana jest niedłącznym elementem funkcjonowania, jednak czas pandemii pokazał, że wiele rzeczy może nas zaskoczyć. Warsztat ma na celu prezentację nowej definicji zmiany oraz identyfikację zasobów niezbędnych do zarządzania zespołem.

 

Program szkolenia:

 

DZIEŃ 1

BLOK I – Trendy w post-covidowym świecie – co jest dla nas ważne w budowaniu zespołu na nowo?

 

 • Era transformacji cyfrowej – dane i digitalizacja jako przewaga konkurencyjna.
 • Zjawisko „infollution” – na ile na nas wpływa?
 • Nowe oblicze mobilności.
 • Lokalność vs globalność w relacjach i w miejscu pracy.
 • Rewolucja w sferze tradycyjnych miejsc pracy i pracy zdalnej.
 • Koszty i korzyści funkcjonowania w zespole wirtualnym.

 

 

BLOK II – Jak poradzić sobie ze zmianą?

 • Nowa definicja zmiany w czasach pandemii.
 • Etapy zarządzania sobą w zmianie – na jakim etapie jestem? Na jakim etapie jesteśmy jako zespół?
 • Pandemia a relacje w miejscu pracy, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie.
 • Stres, konflikty a praca pod presją pandemii – jak możemy skutecznie rozwiązywać problemy?
 • Poczucie sensu i celu pracy w trakcie pandemii – jak komunikować? Jak budować zaangażowanie?
 • Jak wzmacniać relacje i budować zaufanie – praktyczne wskazówki.

 DZIEŃ 2

BLOK III – Jak zadbać o odporność psychiczną w miejscu pracy?

 • Czym jest odporność psychiczna i dlaczego jest tak ważna we współczesnej rzeczywistości pandemicznej?
 • 4 komponenty odporności psychicznej: poczucie wpływu, wyzwanie, zaangażowanie, pewność siebie.
 • Jak odporność psychiczna przekłada się na rezultaty osobiste i zespołowe?
 • Dobre praktyki dbania o odporność psychiczną w pracy.
 • Jak możemy wspierać siebie nawzajem, by wzmacniać odporność psychiczną w zespole?

 

 

BLOK IV –  Zespół w rzeczywistości post-pandemicznej

 • Najnowsze sposoby skutecznej motywacji. Dobre praktyki działania firm w pandemii.
 • Nasz zespół – gdzie jesteśmy po pandemii?
 • Poszukiwanie mocnych stron w zespole – sztuka „nowej” komunikacji.
 • Nowa misja, nowe wartości – na czym będziemy budować na nowo?
 • Co nas jeszcze czeka? Przedstawienie różnych scenariuszy rozwoju na poziomie globalnym i lokalnym – opracowanie wniosków dla uczestników warsztatu.

Praca z refleksją osobistą.

 

Czas trwania szkolenia 2 dni - 14 godzin zajęć dydaktycznych

Cena, miejsce, termin do uzgodnienia.

 • Trener  dr Anna Hildebrandt-Mrozek
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).