Techniki radzenia sobie ze stresem

 Głównym  celem szkolenia jest m.in. zaznajomienie się z mechanizmem stresu, określenie  indywidualnych strategii działania w stresie, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy oraz określenie sposobów regeneracji zasobów osobistych.                                          

  1. Stres sytuacyjny w środowisku zawodowym

- stres wg H. Selye. Natura stresu i objawy stresu – rozumienie zjawisk celem ustalenia jak najbardziej efektywnych sposobów poradzenia sobie ze stresem,- objawy stresu na poziomie emocji, ciała, myśli oraz zachowania. Diagnoza przyczyn i rozpoznawanie zagrożeń,- płaszczyzny stresu zawodowego – indywidualna, interpersonalna, zawodowa,- dyskusja moderowana,- kwestionariusz diagnozujący przyczyny stresu „Stresonariusz”/ Skala Holmes i Rahego,- kwestionariusz symptomów stresu  - ocena Uczestników, dyskusja o sposobach przeżywania stresu i jego znaczeniu  w życiu zawodowym,- mini-wykład trenera,

  1. Szczepionka na stres, czyli poznawcze strategie radzenia sobie ze stresem:

- warsztat umiejętności stosowania technik poznawczych: przeformułowania, pracaz przekonaniami, negatywnymi myślami (rozpoznanie monologu wewnętrznego),- techniki afirmacyjne,- jak wykorzystać poznane narzędzia poznawcze w pracy z trudnym klientem

  1. Relaksacyjne strategie radzenia sobie ze stresem:

- warsztat umiejętności stosowania technik relaksacyjnych,- techniki rozluźniania mięśni i uspokajania umysłu: trening autogenny Schultza lub Jacobsona; inne krótkie formy oddechowe do zastosowania w radzeniu sobie ze stresem w miejscu pracy; różne formy wizualizacji,- Wprowadzenie do treningu uważności – mindfulness. Jak praktykować techniki relaksacyjne?

  1. Strategie prof. Daniela Amena (neurobiologa, psychiatry) w zarządzaniu stresem i emocjami w kryzysowych sytuacjach w miejscu pracy:

- analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji jako sygnałów do dokonywania zmian,- warsztat rozwijający pracę nad zdrowymi nawyki mózgu, w tym jak zarządzać emocjami - na podstawie badań nad mózgiem prof. Amena,- warsztat kontroli emocji – złości, gniewu, lęku pojawiających się w relacji z trudnym klientem,

  1. Techniki motywacyjne jako strategie długofalowe odzyskiwania motywacji do pracy (profilaktyka wypalenia zawodowego):

- cele automotywacji w profilaktyce wypalenia zawodowego.- Warsztat rozwijający umiejętność korzystania z technik motywacyjnych:- 6-etapowy proces motywacji wg M.V. Pantalon,- kod motywacyjny T. Lowe i jego zastosowanie w profilaktyce wypalenia zawodowego,- techniki motywacyjno – afirmacyjne (z jakich korzystać?)

  • Czas trwania szkolenia 2 dni – 14 godzin zajęć dydaktycznych
  • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).