Sygnalista w organizacji - jego rola i uwarunkowania prawne - On-line

13/01/2022
Cena: 
420zł/os
Adresaci szkolenia
Oferta szkolenia skierowana jest do osób wprowadzających i obsługujących w swojej instytucji nowoczesny system spełniający wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów oraz projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (która może wejść w życie 17.12. 2021 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.) wprowadzająca katalog podmiotów zobowiązanych do respektowania i ochrony sygnalistów.
 
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa dot. obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów. Obsługi zgłoszeń „Sygnalistów” oraz ich ochrony. Omówiona zostanie odpowiedzialność za wdrożenie procedur , w tym regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, rejestru przyjętych spraw, a także procedur wewnętrznego postępowania wyjaśniającego i podejmowania działań następczych.