Stres – przyjaciel czy wróg? Problematyka stresu i wypalenia zawodowego.Sposoby radzenia sobie z wykorzystaniem technik Mindfulness

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych

 • Zaznajomienie się z mechanizmem stresu
 • Określenie indywidualnych strategii działania w stresie
 • Uświadomienie sobie i nazwanie osobistych stresorów
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy
 • Poznanie zasad zachowań asertywnych i takich, które przeciwdziałają stresowi
 • Moje zasoby osobiste - model Umysł- Emocje- Ciało-Duch
 • Zapoznanie się z etapami wypalenia zawodowego
 • Zapoznanie się z działaniami wspierającymi profilaktykę wypalenia zawodowego
 • Poznanie osobistych wzorców myślenia i działania
 • Określenie sposobów regeneracji zasobów osobistych    

 BLOK I             ZARZĄDZANIE SOBĄ

 1. WARSZTAT Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA SOBĄ 

Czym jest dyscyplina zarządzania sobą i jak ją stosować w życiu zawodowym i prywatnym?

 1. Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i organizacją” P. Drucker.
 2. Czym są zasoby osobiste i moje mocne strony. 
 3. Moje osobiste talenty, a realizacja zadań na moim miejscu pracy.             
 4. Zasady efektywnej komunikacji.
 5. Każdy z nas jest inny i jak z tego faktu czerpać korzyści?
 6. Model EMOCJE – CIAŁO – UMYSŁ – DUCH. Zasoby osobiste człowieka.
 7. Określenie dominującej półkuli mózgowej, test.Zasady praktycznego zastosowania.
 8. Osobiste wzorce myślenia i działania. Wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
 9. Poczucie własnej wartości. 10. Sztuka uruchamiania zasobów osobistych.

     BLOK II            POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI 

 1. WARSZTAT

Określenie rodzajów osób działających i komunikujących w oparciu o różne poziomy  poczucia własnej wartości - gry, zabawy, pisanie charakterystyk postaci.

 1. Określenie poziomu własnej wartości, diagnoza.
 2. Zachowania w komunikacji i w zespole osób z wysokim i niskim poczuciem własnej wartości.
 3. Jak organizować pracę w zespole, rozpoznawanie talentów osobistych. 4. Określenie indywidualnego stylu komunikowania i jego wpływu na styl zarządzania.

     BLOK III            WYPALENIE ZAWODOWE I JEGO PROFILAKTYKA.

 1. WARSZTAT WYPALENIE ZAWODOWE 
  1. Co to jest wypalenie zawodowe?
   • Definicje
   • Etapy  
  2. Wypalenie zawodowe w modelu Umysł- Emocje- Ciało- Duch.
  3. Identyfikacja przyczyn wypalenia zawodowego
   • Zewnętrznych
   • Wewnętrznych
   • System przekonań
   • Emocjonalne wyczerpanie

4. Stres a wypalenie zawodowe.

 • Poznanie mechanizmu stresu
 • Przedstawienie teorii „gad się boi” • Test na poziom stresu – określenie stresorów.
 • Suma wszystkich stresów – test.
 • Określenie indywidualnych strategii działania w stresie
 1. WARSZTAT  PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO, PRAKTYKA UWAŻNOŚCI 
  1. Działania wspierające profilaktykę wypalenia zawodowego.
  2. Modele indywidualne i wzorce zachowań.
   • Myślenie
   • Działanie
   • Odczuwanie
  3. Ćwiczenia relaksacyjne.
  4. Praktykowanie uważności.
  5. Zarządzanie energią w profilaktyce wypalenia zawodowego.
  6. Efektywna zasada pracy z celami
   • Znaczenie celów
   • Nastawienie a realizacja
 2. PODSUMOWANIE  SZKOLENIA - PRACA Z REFLEKSJĄ OSOBISTĄ.

 

 • Czas trwania szkolenia 2 dni – 14 godzin zajęć dydaktycznych
 • Trener MONIKA ZIELIŃSKA www.ganesa.pl/szkolenia/kadra
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).