Skuteczna Komunikacja Interpersonalna

  Szkolenie pozwoli nauczyć się sztuki porozumiewania się,tworzenia klimatu partnerstwa i zrozumienia.Cele szklenia:

 • Jak skutecznie i efektywnie rozmawiać, by obie strony osiągnęły swoje cele?
 • Rodzaje i formy komunikacji (osobista, telefoniczna, pisemna)
 • Aktywne słuchanie, ważne pytania, rozmowa z własnym antagonistą komunikacyjnym – jak postępować?
 • Nastawienie, wiedza i umiejętności – 3 aspekty dobrej komunikacji
 • Elementy psychologii komunikacji.  Techniki perswazyjne (sekwencja Perota, wyryte polecenia)

                                                           

 1. Budowanie relacji - zasady i techniki
 • Elementy procesu komunikacji interpersonalnej.
 • Sposoby oddziaływania i metody wywierania wpływu
 • Rola komunikacji niewerbalnej w uzyskaniu porozumienia.
 • Zasady efektywnej komunikacji – słuchanie interaktywne, skuteczne zadawanie pytań, profesjonalne wyrażenia i zwroty, korzystanie z sygnałów pozawerbalnych.
 1. Trudne rozmowy – przekazywanie informacji
 • Emocje i ich znaczenie w przekazywaniu trudnych komunikatów
 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i wypaleniem zawodowym
 • Trudne sytuacje w pracy z klientem – zasady komunikacji
 •  Odmowa lub brak możliwości realizacji prośby klienta jako trudna sytuacja
 • Twój błąd - jak zachować się w przypadku skargi
 1. Efektywna komunikacja interpersonalna
  • Definicja komunikacji
  • Teoria i zasady komunikacji
  • Style komunikowania się
  • Kierunki przepływu informacji
  • Komunikacja jawna i ukryta
  • Bariery komunikacyjne
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
  • Rola stereotypów i rutyny w komunikacji
 2. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
  • Parafraza, parafraza z błędem
  • Dopytywanie
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
  • Podsumowanie
  • Klaryfikacja
  • Odzwierciedlenie
  • Predykaty sensoryczne i systemy prowadzące
  • Umiejętność aktywnego słuchania
 3. Zasady udzielania informacji zwrotnych
  • Metody i techniki okazywania uznania oraz aprobaty
  • Ocena konstruktywna i ocena destrukcyjna
  • Cele i funkcje informacji zwrotnej
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Ocena konkretnych zachowań
  • Potwierdzenie zrozumienia informacji zwrotnej
  • Efektywna krytyka – zasada FUKO
 4. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
  • Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy
  • Komunikacja jawna i ukryta

Znaczenie poszczególnych zespołów gestów

 • Czas trwania szkolenia 2 dni - 12 godzin zajęć dydaktycznych
 • METODA NAUCZANIA - Jest to praktyczny trening umiejętności. Sposoby pracy z uczestnikami szkolenia to autorskie, samodzielnie wypracowane, często niekonwencjonalne i oryginalne metody prowadzenia treningów.
 •  Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).