Praca pod presją - kiedy zaczyna się mobbing

Celem szkolenia z mobbingu jest zapoznanie słuchaczy w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej patologii. Szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżnienia od innych zjawisk patologicznych charakterystycznych dla środowiska pracy. Szkolenie ma za zadanie wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego odróżnienia mobbingu od innych patologii środowiska pracy oraz stosowania uprawnionej ochrony interesu indywidualnego. 

 •      Czas trwania szkolenia 2 dni - 14 godzin zajęć dydaktycznych

 

 • PROGRAM SZKOLENIA

 BLOK I

 • WARSZTAT – ZJAWISKO MOBBINGU W MIEJSCU PRACY
 • Czym jest mobbing – definicja, specyfika zjawiska w Polsce i na świecie, tendencje – systematyka wiedzy i informacji na ten temat
 • Konflikt, krytyka, dyskryminacja, molestowanie, agresja – co jest a co nie jest mobbingiem?
 • Identyfikacja mobbingu w różnych sytuacjach i różnych środowiskach
 • Przyczyny mobbingu – kto i jakie korzyści czerpie?
 • Czynniki sprzyjające mobbingowi
 • Na co mamy, na co nie mamy wpływu w sytuacji mobbingu?

BLOK II  

 • WARSZTAT – PORTRETY UCZESTNIKÓW SYTUACJI MOBBINGOWYCH I KONSEKWENCJE MOBBINGU
 • Role w sytuacji mobbingu
 • Profil sprawcy
 • Profil osoby poszkodowanej
 • Grupy wysokiego ryzyka
 • Stworzenie mapy konsekwencji mobbingu – jakie zasoby tracimy?

MOBBING – PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKUBLOK III

 • WARSZTAT – JAK PORADZĘ SOBIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA?
 • Fazy mobbingu – reakcje na każdym etapie
 • Jak ma zachować się osoba poszkodowana? Analiza przypadków

BLOK IV

 • WARSZTAT – JAK PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI?
 • Formy prewencji i ich skuteczność
 • Trening umiejętności przeciwdziałania agresji
 • Techniki relaksacyjne
 • Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
 • Cechy bezpiecznej firmy
 • Wartości, w oparciu o które budowana jest współpraca i dobra komunikacja w zespole

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Trener Anna Hildebrandt-Mrozek https://movusmovere.pl/move_us/o-nas/ 

 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnez rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.652).