Online - Zoom, Microsoft Teamswspółczesne narzędzia do współpracy

24/11/2021
Cena: 
210,- zł/os.

Celem szkolenia jest:poznanie najważniejszych funkcji narzędzi Zoom, Microsoft Teams ich możliwości oraz głównych opcji bezpieczeństwa.Dzięki szkoleniu  uczestnicy posiądą wiedzę jak z łatwością prowadzić zdalne spotkania, konferencje, szkolenia oraz usprawnić jakość pracy zdalnej i komunikację w zespole.