Online - Zoom, Microsoft Teams współczesne narzędzia do współpracy

08/02/2022
Cena: 
260,- zł/os.

Celem szkolenia jest:

poznanie najważniejszych funkcji narzędzi Zoom, Microsoft Teams ich możliwości oraz głównych opcji bezpieczeństwa.

Dzięki szkoleniu  uczestnicy posiądą wiedzę jak z łatwością prowadzić zdalne spotkania, konferencje, szkolenia oraz usprawnić jakość pracy zdalnej i komunikację w zespole.