Ochrona Danych osobowych RODO - Praktyczne aspekty stosowania przepisów.

07/07/2021

Celem szkolenia jest:

przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO oraz zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zmianami prawnymi, które wprowadzi RODO, wymaganiami, jakim po reformie podlegać będą podmioty przetwarzające dane osobowe.