MS Excel poziom zaawansowany

Gdańsk
 • Zapraszamy na szkolenie zwiększające efektywność pracy w programie Microsoft Excel.  Poznaj dobrze obsługę arkuszy kalkulacyjnych i pracuj szybciej z liczbami, tabelami i wykresami.
 • Podczas szkolenia poznasz m.in. techniki tworzenia wykresów, zarządzanie skoroszytami, tabele przestawne i filtrowanie. Po kursie szybko uporządkujesz ważne dane oraz z łatwością stworzysz dokumenty i raporty, które zrobią wrażenie na Twoich przełożonych, współpracownikach i klientach. 
 • Program szkolenia
 1. Wstęp
 2. Przypomnienie podstawowych wiadomości i operacji
 3. Zaawansowane operacje arytmetyczne
 4. Funkcje logiczne i ich wykorzystanie (różne odmiany)
 5. Funkcje tekstowe
 6. Funkcje tablicowe
 7. Sortowanie wielopoziomowe
 8. Filtr zaawansowany
 9. Adresowanie bezwzględne i mieszane
 10. Formuły zagnieżdżone
 11. Tabele przestawne i ich odmiany
 12. Wstawianie pól obliczeniowych do tabeli przestawnej
 13. Tworzenie raportów i analiz na podstawie tabel przestawnych
 14. Praca na dużych ilościach danych
 15. Praca na wielu arkuszach
 16. Sprawdzanie poprawności danych
 17. Analiza warunkowa
 18. Drukowanie i zabezpieczenie arkusza 
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).