MS Excel poziom podstawowy

Gdańsk
 • Obecnie umiejętność obsługi programu Microsoft Excel jest niezbędna dla większości pracowników. Pomaga on szybko pracować z różnymi danymi oraz prezentować je w atrakcyjny sposób.
 • Zapraszamy na szkolenie z podstaw obsługi Excela, które podniesie Twoje kwalifikacje i pozwoli Ci swobodnie korzystać z arkuszy kalkulacyjnych.
 • Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać podstawowe operacje na komórkach oraz posiądziesz wiedzę na temat formuł i funkcji. Będziesz sprawniej zbierać, prezentować i analizować dane, dzięki czemu zwiększy się efektywność Twojej pracy. 
 • Program szkolenia
 1. Wstęp
 2. Omówienie Menu programu
 3. Operacje arytmetyczne
 4. Podstawowe formuły arytmetyczne
 5. Funkcja logiczna JEŻELI
 6. Funkcja ZNAJDŹ/ZAMIEŃ
 7. Tworzenie tabel
 8. Sortowanie i filtrowanie
 9. Budowa formuł zagnieżdżonych
 10. Funkcja wyszukaj pionowo/poziomo
 11. Elementy tabel przestawnych
 12. Tworzenie wykresów podstawowych
 13. Adresowanie bezwzględne
 14. Praca na wielu arkuszach
 15. Drukowanie
 16. Triki i sztuczki w Excelu
 17. Skróty klawiszowe
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnez rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).