Jak zbudować dobry zespół w oparciu o talenty?

 CEL SZKOLENIA

 • Określenie indywidualnego potencjału pracowników
 • Diagnoza talentów indywidualnych
 • Diagnoza potencjału całego zespołu
 • Identyfikacja cech lidera
 • Identyfikacja wartości, w oparciu o które rozwijana jest współpraca i komunikacja w zespole
 • Poznanie metod uruchamiania talentów i potencjału pracowników

 PO SZKOLENIU UCZESTNIK UMIE I WIE :

 1. Umie rozpoznać swoje zasoby osobiste i swój potencjał
 2. Zna swoje talenty Gallupa
 3. Wie, jaki jest mechanizm uruchamiania indywidualnych talentów i zasobów osobistych
 4. Rozumie, co wpływa na energię osobistą i motywację wewnętrzną
 5. Umie uruchamiać swoją motywację wewnętrzną
 6. Zna talenty Gallupa w zespole
 7. Wie, jaki jest mechanizm uruchamiania talentów i potencjału zespołu
 8. Rozumie, jakie wartości stoją za indywidualnymi zachowaniami
 9. Zna podstawowe prawa i zasady komunikacji i współpracy w zespole
 10. Rozumie, jaki klimat zarządzania jest adekwatny dla współpracy i komunikacji
 11. Zna cechy dobrego lidera
 12. Rozumie, jak poczucie własnej wartości wpływa na komunikację i współpracę w zespole
 13. Potrafi zadbać o regenerację swoich zasobów osobistych

    

 •  PROGRAM SZKOLENIA

    

 •  BLOK I 

 WARSZTAT - POTENCJAŁ OSOBISTY  - ZASOBY OSOBISTE CZŁOWIEKA 

 • Czym są zasoby osobiste?
 • Nie mogę zarządzać czymś, o czym nie wiem, że istnieje
 • Model CIAŁO-UMYSŁ-EMOCJE-DUCH
 • Co wpływa na motywację wewnętrzną?
 • Czym jest poczucie własnej wartości - Test Rosenberga
 • Filary adekwatnego poczucia własnej wartości
 • Komunikowanie poczucia własnej wartości - czy umiem wykorzystać swój potencjał?

  

 • BLOK II  

WARSZTAT - MOJE TALENTY

 • Moje talenty, moje mocne strony - Test Gallupa
 • Omówienie indywidualnych talentów
 • Mechanizm uruchamiania talentów i zasobów osobistych

  

 • BLOK III

  WARSZTAT - ZASOBY OSOBISTE A POTENCJAŁ ZESPOŁU

 • Jak zasoby osobiste przekładają się na zasoby zespołu?
 • Talenty Gallupa w grupach, talenty zespołu
 • Jak uruchamiać potencjał zespołu?
 • Współczesne style zarządzania
 • Cechy świadomego lidera - talenty lidera
 • Lider a menedżer
 • Umiejętne motywowanie i zarządzanie talentami

 

 • BLOK IV

  WARSZTAT - JAK ZBUDOWAĆ DOBRY ZESPÓŁ?

 • Identyfikacja z grupą
 • Poczucie tożsamości i przynależności
 • Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i stresującymi
 • Zarządzanie w oparciu o wartości
 • Wpływ wartości na indywidualne wzorce myślenia, działania i odczuwania
 • Wartości, w oparciu o które rozwijamy współpracę i komunikację w zespole

  

 

 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).