Świadome zarządzanie emocjami i ich wpływ na uruchamianie motywacji wewnętrznej

 1. CEL SZKOLENIA

 

 • Określenie definicji zasobów osobistych człowieka
 • Określenie definicji emocji
 • Identyfikacja palety emocji - emocje przyjemne i nieprzyjemne
 • Dostarczenie uczestnikom narzędzi do identyfikowania i oceny indywidualnego stylu emocjonalnego
 • Dostarczenie wiedzy, jak styl emocjonalny wpływa na zdrowie
 • Dostarczenie wiedzy, w jaki sposób możemy ćwiczyć mózg, aby zmienić styl emocjonalny
 • Uświadomienie, jak emocje wpływają na uruchamianie motywacji wewnętrznej

 

 1.  PO SZKOLENIU UCZESTNIK UMIE I WIE
 1. Umie rozpoznać swoje zasoby osobiste
 2. Wie, czym są emocje i jaki jest mechanizm ich uruchamiania
 3. Rozumie, jak emocje wpływają na energię osobistą i motywację wewnętrzną
 4. Zna paletę emocji
 5. Potrafi odkryć swój indywidualny styl emocjonalny
 6. Potrafi ocenić własny styl emocjonalny
 7. Rozumie, jak styl emocjonalny wpływa na zdrowie, dobrostan i poczucie własnej wartości
 8. Potrafi zastosować ćwiczenia mózgu, które zmieniają styl emocjonalny
 9. Potrafi zadbać o regenerację swojej sfery emocjonalnej
 10.  Umie uruchamiać swoją motywację wewnętrzną

   

 1. PROGRAM SZKOLENIA

EMOCJE JAKO CZĘŚĆ ZASOBÓW OSOBISTYCHBLOK IWARSZTAT - ZASOBY OSOBISTE CZŁOWIEKA

 • Czym są zasoby osobiste?
 • Nie mogę zarządzać czymś, o czym nie wiem, że istnieje
 • Model CIAŁO-UMYSŁ-EMOCJE-DUCH
 • Mechanizm uruchamiania zasobów osobistych

BLOK II   WARSZTAT - EMOCJE

 • Czym są emocje?
 • W jaki sposób przeżywamy emocje? Wpływ genów, środowiska, wychowania
 • Paleta emocji
 • Mechanizm uruchamiania emocji
 • Na co mamy, na co nie mamy wpływu w sferze emocjonalnej?
 • Wpływ emocji na budowanie poczucia własnej wartości
 • Wpływ emocji na uruchamianie motywacji wewnętrznej

ZARZĄDZANIE EMOCJAMIBLOK IIIWARSZTAT - ODKRYWANIE STYLU EMOCJONALNEGO

 • Sześć wymiarów stylu emocjonalnego: odporność, nastawienie, intuicja społeczna, samoświadomość, wrażliwość na kontekst, uważność
 • Identyfikacja indywidualnego stylu emocjonalnego - ankieta oceniająca styl emocjonalny Davidsona
 • Styl emocjonalny na mapie mózgu
 • Ocena własnego stylu emocjonalnego

BLOK IVWARSZTAT - ŚWIADOME ZARZĄDZANIE WŁASNYM STYLEM EMOCJONALNYM

 • Wpływ stylu emocjonalnego na zdrowie, dobrostan i poczucie własnej wartości
 • Ćwiczenia zmieniające styl emocjonalny
 • Regeneracja sfery emocjonalnej
 • W stronę świadomego zarządzania emocjami

 

 • Czas trwania – 2 dni, 14 godzin dydaktycznych
 • Trener Anna Hildebrandt-Mrozek https://movusmovere.pl/move_us/o-nas/
 • Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  poz. 652).