Szkolenia dla Firm

Każdy menadżer, któremu zależy na efektywności pracowników stawia sobie pytanie jak motywować ludzi do działania, aby instytucja którą kieruje osiągała sukcesy. To jedno z największych wyzwań dla współczesnego  lidera, bo sztuka kreatywnego zarzadzania jest złożonym zagadnieniem, które ma...
CEL SZKOLENIA Dostarczenie uczestnikom narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania swoich Mocnych Stron w oparciu o talenty Gallupa.Dostarczenie wiedzy na temat cech talentów, ich zależności i wpływu na siebie nawzajem.Odkrycie obszarów zawodowych, w których praca nad umacnianiem i...

Strony