Szkolenia dla Firm

CEL SZKOLENIA Dostarczenie uczestnikom narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania swoich Mocnych Stron w oparciu o talenty Gallupa.Dostarczenie wiedzy na temat cech talentów, ich zależności i wpływu na siebie nawzajem.Odkrycie obszarów zawodowych, w których praca nad umacnianiem i...
Celem szkolenia jest wzmocnienie sztuki komunikacji w zespole. Uczestnicy uzyskają wiedzę nt. „focha” i wpływu emocji na rozwiązywanie zadań i współpracę w grupie. Pokażemy jak zostać liderem w rozmowie i jak przekonać innych do przyjęcia właściwych rozwiązań.Program:BLOK I  ...
 Głównym  celem szkolenia jest m.in. zaznajomienie się z mechanizmem stresu, określenie  indywidualnych strategii działania w stresie, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy oraz określenie sposobów regeneracji zasobów osobistych.     ...
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowychZaznajomienie się z mechanizmem stresuOkreślenie indywidualnych strategii działania w stresieUświadomienie sobie i nazwanie osobistych stresorówPoznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i...
 CEL SZKOLENIAOkreślenie indywidualnego potencjału pracownikówDiagnoza talentów indywidualnychDiagnoza potencjału całego zespołuIdentyfikacja cech lideraIdentyfikacja wartości, w oparciu o które rozwijana jest współpraca i komunikacja w zespolePoznanie metod uruchamiania talentów i potencjału...
Celem szkolenia jest:oswojenie lęków, które są związane z pandemią.  Zmiana jest niedłącznym elementem funkcjonowania, jednak czas pandemii pokazał, że wiele rzeczy może nas zaskoczyć. Warsztat ma na celu prezentację nowej definicji zmiany oraz identyfikację zasobów niezbędnych do zarządzania...
CEL SZKOLENIA Określenie definicji zasobów osobistych człowiekaOkreślenie definicji emocjiIdentyfikacja palety emocji - emocje przyjemne i nieprzyjemneDostarczenie uczestnikom narzędzi do identyfikowania i oceny indywidualnego stylu emocjonalnegoDostarczenie wiedzy, jak styl emocjonalny wpływa...
Cele szkoleniaPoznanie osobistych wzorców myślenia i działania.Określenie i poznanie obszarów przedsiębiorczości osobistej.Określenie dominującej półkuli mózgowej determinującej proces kreatywnego myślenia i działania.Poznanie zasady PARETO.  Zasada Pareto w pracy zawodowej i życiu prywatnym....
Celem szkolenia jest:wzmocnienie świadomości funkcjonowania projektów w organizacji i dostarczenie skutecznych metod i narzędzi do ich sprawnego zarządzania, w szczególności:Definiowania celów i uzasadnienia biznesowego przedsięwzięćRozpoznawania wymagań i zakresu projektów z uwzględnieniem...
    PROGRAM SZKOLENIA 1. Komunikacja werbalna w obsłudze klienta a/ Psycholingwistyczne programatory- zwroty, których warto używać, obniżające agresję, stres, wyciszające emocje- zwroty, których należy unikać, generujące konflikt, których należy unikaćb/ Przeszkody skutecznej...
  Szkolenie pozwoli nauczyć się sztuki porozumiewania się,tworzenia klimatu partnerstwa i zrozumienia.Cele szklenia:Jak skutecznie i efektywnie rozmawiać, by obie strony osiągnęły swoje cele?Rodzaje i formy komunikacji (osobista, telefoniczna, pisemna)Aktywne słuchanie, ważne pytania, rozmowa...
Zakres szkoleniaNaturalny sposob reagowania, komunikowania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.Postrzeganie silnych stron i preferowane aktywności zawodowe oraz zmiana tego postrzegania w okresie pomiędzy dwoma etapami badaStyl Myślenia - Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę...
Celem szkolenia jest:Określenie sposobów regeneracji zasobów osobistychWzmocnienie umiejętności budowania autorytetu oraz zespołu wokół komunikowanych zasad  – trening  expose Project Managera,Doskonalenie  umiejętności  rozpoznawania 4 faz rozwoju zespołu oraz umiejętności...
Celem szkolenia z mobbingu jest zapoznanie słuchaczy w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej patologii. Szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich...
Cele szkolenia:Zapoznanie uczestników z umiejętnościami zarządzania sobą w czasie, organizowaniai planowaniaRozwinięcie umiejętności ustalania priorytetów i koncentrowania działań na osiąganiu zamierzonych rezultatówPrzedstawienie metod radzenia sobie ze złodziejami czasuPoznanie metod...

Strony