Szkolenia dla Firm

CEL SZKOLENIA Określenie definicji zasobów osobistych człowiekaOkreślenie definicji emocjiIdentyfikacja palety emocji - emocje przyjemne i nieprzyjemneDostarczenie uczestnikom narzędzi do identyfikowania i oceny indywidualnego stylu emocjonalnegoDostarczenie wiedzy, jak styl emocjonalny wpływa...
Cele szkoleniaPoznanie osobistych wzorców myślenia i działania.Określenie i poznanie obszarów przedsiębiorczości osobistej.Określenie dominującej półkuli mózgowej determinującej proces kreatywnego myślenia i działania.Poznanie zasady PARETO.  Zasada Pareto w pracy zawodowej i życiu prywatnym....
Celem szkolenia jest:wzmocnienie świadomości funkcjonowania projektów w organizacji i dostarczenie skutecznych metod i narzędzi do ich sprawnego zarządzania, w szczególności:Definiowania celów i uzasadnienia biznesowego przedsięwzięćRozpoznawania wymagań i zakresu projektów z uwzględnieniem...
    PROGRAM SZKOLENIA 1. Komunikacja werbalna w obsłudze klienta a/ Psycholingwistyczne programatory- zwroty, których warto używać, obniżające agresję, stres, wyciszające emocje- zwroty, których należy unikać, generujące konflikt, których należy unikaćb/ Przeszkody skutecznej...
  Szkolenie pozwoli nauczyć się sztuki porozumiewania się,tworzenia klimatu partnerstwa i zrozumienia.Cele szklenia:Jak skutecznie i efektywnie rozmawiać, by obie strony osiągnęły swoje cele?Rodzaje i formy komunikacji (osobista, telefoniczna, pisemna)Aktywne słuchanie, ważne pytania, rozmowa...
Zakres szkoleniaNaturalny sposob reagowania, komunikowania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.Postrzeganie silnych stron i preferowane aktywności zawodowe oraz zmiana tego postrzegania w okresie pomiędzy dwoma etapami badaStyl Myślenia - Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę...
Celem szkolenia jest:Określenie sposobów regeneracji zasobów osobistychWzmocnienie umiejętności budowania autorytetu oraz zespołu wokół komunikowanych zasad  – trening  expose Project Managera,Doskonalenie  umiejętności  rozpoznawania 4 faz rozwoju zespołu oraz umiejętności...
Celem szkolenia z mobbingu jest zapoznanie słuchaczy w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej patologii. Szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich...
Cele szkolenia:Zapoznanie uczestników z umiejętnościami zarządzania sobą w czasie, organizowaniai planowaniaRozwinięcie umiejętności ustalania priorytetów i koncentrowania działań na osiąganiu zamierzonych rezultatówPrzedstawienie metod radzenia sobie ze złodziejami czasuPoznanie metod...
Badania potwierdzają, że zachodzi pozytywna korelacja między naciskiem  kierownictwa organizacji na postępowanie etyczne, a motywacją pracowników i wynikami osiąganymi przez organizację.Odpowiedni poziom wiedzy i świadomość pracowników oraz kierownictwa z zakresu etyki minimalizują ryzyko...
Każdy menadżer, któremu zależy na efektywności pracowników stawia sobie pytanie jak motywować ludzi do działania, aby instytucja którą kieruje osiągała sukcesy. To jedno z największych wyzwań dla współczesnego  lidera, bo sztuka kreatywnego zarzadzania jest złożonym zagadnieniem, które ma...
CEL SZKOLENIA Dostarczenie uczestnikom narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania swoich Mocnych Stron w oparciu o talenty Gallupa.Dostarczenie wiedzy na temat cech talentów, ich zależności i wpływu na siebie nawzajem.Odkrycie obszarów zawodowych, w których praca nad umacnianiem i...
Celem szkolenia jest wzmocnienie sztuki komunikacji w zespole. Uczestnicy uzyskają wiedzę nt. „focha” i wpływu emocji na rozwiązywanie zadań i współpracę w grupie. Pokażemy jak zostać liderem w rozmowie i jak przekonać innych do przyjęcia właściwych rozwiązań.Program:BLOK I  ...
 Głównym  celem szkolenia jest m.in. zaznajomienie się z mechanizmem stresu, określenie  indywidualnych strategii działania w stresie, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy oraz określenie sposobów regeneracji zasobów osobistych.     ...
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowychZaznajomienie się z mechanizmem stresuOkreślenie indywidualnych strategii działania w stresieUświadomienie sobie i nazwanie osobistych stresorówPoznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i...

Strony