Projekt "Pełnia talentu w pełni wieku..."

 

„Pełnia talentu w pełni wieku

– program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus  do nieskończoności”

Realizator Ateneum-Szkoła Wyższa w partnerstwie z  Instytutem Rozwoju Personalnego Ganesa.

 

Co oferujemy?

  • Talentownia – warsztaty zarządzania swoimi mocnymi stronami (dwa dni po 8 godzin).

 

  • Nowoczesne technologie i codzienność (ok. 4 godzin w tygodniu, tematyka:  podstawy obsługi komputera i internetu, media społecznościowe i komunikacja przez internet, bank, zakupy i bezpieczeństwo  w sieci, urządzenia mobilne i biurowe).

 

  • Porozumiewanie się w języku ojczystym (ok. 3 godzin w tygodniu: część wykładowa i warsztatowa –           sztuka komunikacji.

 

  • Praktyczna nauka języka obcego (ok. 3 godzin w tygodniu: język angielski, hiszpański, niemiecki, szwedzki, włoski).

*Możliwość kontynuacji  zajęć na semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2019/2020

 

Kogo zapraszamy?

  • Osoby, które ukończyły 50 rok życia i są mieszkańcami obszarów obejmujących: M.Gdańsk, M.Sopot, M.Gdynię, powiaty kartuski, gdański, nowodworski, bez względu na status na rynku pracy.

Zakłada się objęcie wsparciem ogółem 200 osób. Czekamy na osoby  gotowe do  wyzwań edukacyjnych i rozwoju osobistego w przyjaznych warunkach Uczelni Ateneum. Szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz mężczyzn.

Cel główny projektu:                                                   

Poprawa jakości życia uczestników przez uświadomienie znaczenia i ukazanie skutecznych metod zarządzania własnymi mocnymi stronami.  Pozwoli to  na twórczą adaptację do wyzwań wynikających z kolejnych etapów życia. W ramach projektu powstaną nowatorskie programy z zakresu:

- zarządzania talentami, technologii informacyjno-komunikacyjnych, komunikowania się w języku ojczystym

oraz w językach obcych.

Uwzględniać one będą uwarunkowania procesów uczenia w późnej dorosłości. Dzięki temu proces uczenia będzie budującym doświadczeniem.  Zrealizowane będą warsztaty zarządzania talentami dla 200 osób a także szkolenia językowe dla 70 osób, nowoczesne technologie dla 100 osób oraz język ojczysty dla 120 osób. W rezultacie ok. 90% uczestników podniesie swoje kompetencje w przynajmniej 1 z objętych projektem tematów.

 

Realizacja projektu: 11.2018-06.2020. Wartość projektu: 999 845,00 zł, w tym wkład środków europejskich: 842 669,37zł.

Termin rekrutacji  17.09.2019 – 11.10.2019   

Planowany termin rozpoczęcia zajęć w semestrze zimowym 2019/2020 od 14.10.2019r.                                                                        

Osoba do kontaktu: Mgr Karolina Figurewicz (Specjalista ds. Rekrutacji i Wsparcia)

Telefon 58 722 08 10/28 e-mail: pelniatalentu@ateneum.edu.pl

Szczegółowe informacje o projekcie:

https://www.ateneum.edu.pl/projekty-2/pelnia-talentu-w-pelni-wieku-progr...

 

Zapytania ofertowe