58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram

Warning: Undefined variable $post_id in /home/users/korweb/public_html/ganesa2021/wp-content/themes/genesa/template-parts/blog/single-header.php on line 10

Warning: Undefined variable $post_id in /home/users/korweb/public_html/ganesa2021/wp-content/themes/genesa/template-parts/blog/single-header.php on line 12

Leadership, jak być prawdziwym liderem

Leadership, jak być prawdziwym liderem

  • Zasady i techniki skutecznego wywierania wpływu
  • Kreowanie kompetencji przywódczych
  • Osiąganie wyznaczonych celów, delegowanie zadań
  • Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności w zespole

Zobacz także

chat icon

Konsultant