58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram

Warning: Undefined variable $post_id in /home/users/korweb/public_html/ganesa2021/wp-content/themes/genesa/template-parts/blog/single-header.php on line 10

Warning: Undefined variable $post_id in /home/users/korweb/public_html/ganesa2021/wp-content/themes/genesa/template-parts/blog/single-header.php on line 12

Budowanie motywacji w zespole

Budowanie motywacji w zespole

  • Metody udzielania feedbacku wzmacniającego zaangażowanie pracownika
  • Technik udzielania pozytywnej informacji zwrotnej z uwzględnieniem stylu myślenia pracownika
  • Stworzenie Vademecum Lidera pozwalającego na elastyczne dopasowanie stylu komunikacji do danego pracownika
  • Motywacja w zespole

Zobacz także

chat icon

Konsultant