58 719 60 25 Facebook Linkedin Instagram

Warning: Undefined variable $post_id in /home/users/korweb/public_html/ganesa2021/wp-content/themes/genesa/template-parts/blog/single-header.php on line 10

Warning: Undefined variable $post_id in /home/users/korweb/public_html/ganesa2021/wp-content/themes/genesa/template-parts/blog/single-header.php on line 12

Etyka zawodowa

Etyka zawodowa

  • Kodes etyczny, zasady i główne elementy
  • Etyka a zaangażowanie pracownika
  • Umiejętność zastosowania imperatywy etycznej w codziennej pracy
  • Komunikacja interpersonalna jako element komunikacji społecznej

Zobacz także

chat icon

Konsultant