Najbliższe szkolenia zapraszamy!

Zapraszamy na najbliższe szkolenia online!!

1. Zoom, Microsoft Teams - współczesne narzędzia do współpracy.

Celem szkolenia jest: Poznanie najważniejszych funkcji narzędzi Zoom, Microsoft Teams ich możliwości oraz głównych opcji bezpieczeństwa. Dzięki szkoleniu uczestnicy posiądą wiedzę jak z łatwością prowadzić zdalne spotkania, konferencje, szkolenia oraz usprawnić jakość pracy zdalnej i komunikację w zespole.

Terminy: 19.05.2021 r.;15.06.2021 r.

2. Ochrona Danych Osobowych RODO- Praktyczne aspekty stosowania przepisów.

Celem szkolenia jest: Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO oraz zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zmianami prawnymi, które wprowadzi RODO, wymaganiami, jakim po reformie podlegać będą podmioty przetwarzające dane osobowe.

Termin: 29.04.2021 r.; 26.05.2021 r.; 18.06.2021 r.

 

3. Nowe obowiązki zamawiających - Prawo zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest: Zapoznanie pracowników odpowiedzialnych w Urzędzie za przeprowadzanie zamówień publicznych z nowymi obowiązkami wynikającymi z przepisów o zamówieniach publicznych.

Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy związane z prawem zamówień publicznych.