USTAWA-PRAWO ZAMÓWNIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 11 września 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem trybu podstawowego, zamówień bagatelnych oraz elektronizacji.

28/09/2020 to 29/09/2020
Warszawa

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie pracowników odpowiedzialnych w Urzędzie za przeprowadzanie zamówień publicznych z nowymi przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.
  •  szkolenie nastawione jest na szerokie omówienie znaczących zmian w Ustawie o zamówieniach publicznych uchwalonej przez Sejm 11 wrześnie 2019r. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy związane z prawem zamówień publicznych.