Studium przypadkówdla dla pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń w oparciu o Ustawę o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

06/04/2020 to 07/04/2020
Gdańsk

Celem szkolenia jest:

  •   zapoznanie uczestników z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń,
  • omówienie zasad stosowania przepisów ustawy oraz prezentacja ciekawych i trudnych spraw, z którymi pracownicy działu rejestracji, ewidencji i świadczeń spotykają się w swojej pracy.

 Studium przypadków prezentowanych na szkoleniu to, wspaniała okazja do zastosowania teorii w praktyce, umożliwiająca analizę prawną, zawiłych i nietypowych przykładów zastosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Atrakcyjna forma szkolenia pozwala uczestnikom na aktywny udział
w zajęciach, poszerzenie własnej wiedzy i rozwój umiejętności.