Studium przypadków dla ewidencji i świadczeń w oparciu o Ustawę o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy.

02/03/2020 to 03/03/2020
Toruń

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie uczestników z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń. Omówienie zasad stosowania przepisów ustawy oraz prezentacja ciekawych i trudnych spraw, z którymi pracownicy działu rejestracji, ewidencji i świadczeń spotykają się w swojej pracy.  
  •  Studium przypadków prezentowanych na szkoleniu to, wspaniała okazja do zastosowania teorii w praktyce, umożliwiająca analizę prawną, zawiłych
    i nietypowych przykładów zastosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.