Stres przyjaciel czy wróg - jak radzić sobie z trudnym klientem.

16/01/2020 to 17/01/2020
Poznań

Celem szkolenia :

jest podniesienie wiedzy pracowników PUP w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych w pracy z trudnym klientem:

  • zaznajomienie się z mechanizmem stresu
  • określenie indywidualnych strategii działania w stresie
  • uświadomienie sobie i nazwanie osobistych stresorów
  • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy
  • poznanie zasad zachowań asertywnych i takich, które przeciwdziałają stresowi
  • moje zasoby osobiste - model Umysł- Emocje- Ciało-Duch
  • zapoznanie się z etapami wypalenia zawodowego
  • zapoznanie się z działaniami wspierającymi profilaktykę wypalenia zawodowego
  • poznanie osobistych wzorców myślenia i działania
  • określenie sposobów regeneracji zasobów osobistych