Stres przyjaciel czy wróg? Jak poradzić sobie z trudnym klientem.

20/04/2020 to 21/04/2020

Celem szkolenia jest:

 • podniesienie wiedzy pracowników PUP w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych w pracy z trudnym klientem,
 • zaznajomienie się z mechanizmem stresu,
 • określenie indywidualnych strategii działania w stresie,
 • uświadomienie sobie i nazwanie osobistych stresorów,
 • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy,
 • poznanie zasad zachowań asertywnych i takich, które przeciwdziałają stresowi,
 • moje zasoby osobiste - model Umysł- Emocje- Ciało-Duch,
 • zapoznanie się z etapami wypalenia zawodowego,
 • zapoznanie się z działaniami wspierającymi profilaktykę wypalenia zawodowego,
 • poznanie osobistych wzorców myślenia i działania,
 • określenie sposobów regeneracji zasobów osobistych,