Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

11/03/2020 to 12/03/2020
Warszawa

Celem szkolenia jest:

  • Zapoznanie pracowników odpowiedzialnych w Urzędzie za przeprowadzanie zamówień publicznych z nowymi przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.
  •  Szkolenie nastawione jest na szerokie omówienie znaczących zmian w Ustawie o zamówieniach publicznych uchwalonej przez Sejm 11 wrześnie 2019r. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy związane z prawem zamówień publicznych.