Nadzwyczajne postępowania administracyjne w praktyce działania PUP.

23/04/2020 to 24/04/2020
Kraków

Celem szkolenia jest:

  • usystematyzowanie wiedzy z zakresu trwałości, wznowienia, wstrzymania, wzruszenia decyzji ostatecznych oraz nieważności decyzji, przygotowanie uczestników szkolenia do praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy w realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy KPA.