Nadzwyczajne postępowania administracyjne w praktyce działania PUP.

15/07/2019 to 16/07/2019
Gdańsk

Celem szkolenia:

  •  jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu trwałości, wznowienia, wstrzymania, wzruszenia decyzji ostatecznych oraz nieważności decyzji,

  • przygotowanie uczestników szkolenia do praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy w realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy KPA.