Nadzwyczajne postępowania administracyjne w praktyce działania Powiatowego Urzędu Pracy.

23/03/2020 to 24/03/2020
Gdańsk

Celem szkolenia jest:

  •  usystematyzowanie wiedzy z zakresu trwałości, wznowienia, wstrzymania, wzruszenia decyzji ostatecznych oraz nieważności decyzji, przygotowanie uczestników szkolenia do praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy w realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy KPA.

Szkolenie dedykujemy pracownikom PUP głównie Działów: Ewidencji i Świadczeń oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej – instrumentów rynku pracy.