Finansowy aspekt udielania pomocy de minimis przez Urzędy Pracy.

02/04/2020
Gdańsk

Celem szkolenia jest:

  •  Przybliżenie, zinterpretowanie oraz wyjaśnienie przepisów obowiązującego prawa krajowego i unijnego dot. udzielanej przez urzędy pracy pomocy publicznej w aspekcie finansowym.
  • Wyjaśnimy różnice pomiędzy poszczególnymi instrumentami rynku pracy, także instrumentami odnawialnymi. W trakcie realizacji zadań praktycznych opartych na rzeczywistych przykładach i analizy tych przypadków, zapoznamy Państwa z różnymi sytuacjami i zastosowanymi rozwiązaniami mającymi wpływ na procedury przyznawania pomocy de minimis przez urzędy pracy.
  • Przedstawimy także przykłady metodologii ustalania otrzymanej już przez podmiot pomocy publicznej. Zapoznamy z obowiązkami organu udzielającego pomocy i wnioskodawcy związane z aplikowaniem o udzielenie pomocy przez Urząd Pracy.