Digitalizacja kart rejestracyjnych bezrobotnych jako aspekt innowacyjności administracji publicznej.

27/01/2020 to 28/01/2020
Wrocław

Cel szkolenia :

✓ szkolenie ma na celu doskonalenie kompetencji pracowniczych i zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących digitalizowania kart osób bezrobotnych na stanowisku pracy archiwisty,

✓ uczestnicy szczegółowo zapoznają się z głównymi zadaniami stanowiskowymi jakie są niezbędne do rozpoczęcia procesu digitalizacji,

✓ poznają możliwości digitalizacyjne i zobaczą różnice jakie daje im rynek w doborze możliwości digitalizacyjnych,

✓nabędą umiejętności planowania procesu digitalizacji oraz warsztat do codziennej pracy na tym stanowisku,

✓ na szkoleniu zostaną wykorzystane zadania zespołowe i indywidualne, które

w łatwy i przyjemny sposób pozwolą pogłębić dotychczasową wiedzę oraz umiejętności przetwarzania zagadnień związanych z digitalizacją.