Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

"Organizacja szkolenia była profesjonalna, wszystkie warunki określone w umowie zostały spełnione. Wykładowca wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, a doświadczenie zawodowe wpłynęło na wysoki poziom jej przekazania uczestnikom zgodnie z ich oczekiwaniami. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość prowadzenia dialogu z prowadzącym i wymiany własnych doświadczeń. Osoby biorące udział w szkoleniu wysoko oceniły organizację i przebieg zajęć zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym."

Szpitale Tczewskie

"Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny z należytą starannością i rzetelnością. Szkolenia obejmowały część teoretyczną oraz odpowiedzi na problemy zgłaszane przez uczestników. Cel i zakresy szkoleń zostały w pełni zrealizowane. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkoleń przekładał się na stały kontakt prowadzących z grupą. Szkolenia zostały dostosowane do potrzeb, a wiedza przekazana przez prowadzących była zrozumiała i użyteczna."

ASP w Gdańsku

"Organizacja szkolenia została przeprowadzona w sposób bardzo profesjonalny. Program szkolenia został dostosowany do potrzeb i poziomu uczestników. Uczestnicy szkolenia nabyli nową wiedzę, która zapewne pozytywnie wpłynie na rozwój ich kompetencji zawodowych. Najlepszym dowodem na potwierdzenie powyższych referencji niech będzie fakt, że mamy nadzieję, że nawiązana współpraca będzie nadal kontynuowana."